Sex fotka Erotyczny Portal Społecznościowy! Sex randki!
Sex fotka Erotyczny Portal Społecznościowy! Sex randki! | Prowokuje.pl to erotyczna sexfotka, miejsce gdzie odważni ludzie mogą publikować swoje zdjęcia, niekoniecznie cenzuralne. Liczymy, że uda nam się zbudować społeczność ludzi odważnych, otwartych i gotowych na poczucie smaku sexu. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu portalowi, wiele osób znajdzie swoją drugą połówkę, bądź też przeżyje chwile miłosnych uniesień u boku wymarzonego partnera seksualnego.
Witaj! nieznajomy | logowanie | rejestracja

Start separator
Ogłoszenia
separator
Galeria
separator
Ranking
separator
Użytkownicy
separator
Konto VIP
separator
Zarejestrowanych użytkowników: 22752 separator
Kontakt

Regulamin

Regulamin określa podstawowe zasady korzystania z portalu, normuje prawa i obowiązki użytkowników z niego korzystających. Korzystanie z portalu oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu.
Treść Regulaminu portalu Prowokuje.pl

 1. Tekst ten (dalej zwanym Regulaminem) jest Statutem Portalu "Prowokuje.pl" (dalej zwanego Prowokuje.pl).
 2. Portal jest prowadzony i nadzorowany przez Autora, Administratorów oraz Moderatorów zwanych dalej "Redakcją i/lub Team".
 3. Osoba, która zdecydowała się zarejestrować i opublikować swoje zdjęcia na Prowokuje.pl jest formalnie nazywana "Użytkownikiem" portalu.
 4. Użytkownik, który opublikuje swoje dane (zarejestruje się) na Prowokuje.pl automatycznie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Prowokuje.pl jest portalem erotycznym przeznaczonym tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich (minimum 18 lat) i jest w całości poświęcony fotografii erotycznej przedstawiającej piękno kobiecego i męskiego ciała.
 6. Prawa autorskie
  • Autorzy portalu nie są właścicielami opublikowanych danych. Właścicielem opublikowanych danych jest osoba mająca dostęp do konta, którego login jest jednocześnie podpisem wprowadzonych danych do systemu Prowokuje.pl.
  • Jeżeli Właściciel nie określi inaczej to nikt, poza nim, nie może wykorzystywać dodanych zdjęć do celów innych niż komentowanie i ocenianie danego zdjęcia na Prowokuje.pl.
  • Publikując zdjęcie na Prowokuje.pl, użytkownik jednocześnie oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zgłaszanego zdjęcia, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tego zdjęcia (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania zdjęć w systemie on-line.
  • Użytkownik oświadcza, iż osoby uwidocznione na zdjęciach które publikuje, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.
  • Publikacja danego zdjęcia na Prowokuje.pl jest równoznaczna ze zgodą autora na zamieszczenie jego zdjęcia w tym portalu.
 7. Użytkownik może posiadać tylko i wyłącznie jedno konto w portalu Prowokuje.pl.
 8. Użytkownik ma prawo do:
  • Swobodnej (nieskrępowanej) dyskusji na łamach Prowokuje.pl, a w szczególności krytyki pod adresem opublikowanych prac innych użytkowników. Poprzez dyskusje rozumie się kulturalną wymianę poglądów, doświadczeń, wiedzy. Tekst dyskusji nie może obrażać osób trzecich lub bezpośrednio zainteresowanych dyskusją.
  • Publikacji swoich fotografii (w tym erotycznych przedstawiających narzady płciowe itp.).
  • Publikacji komentarzy.
  • Skasowania swoich opublikowanych zdjęć w dowolnym momencie.
  • Modyfikacji opublikowanych danych.
  • Wydania oceny dla każdego zdjęcia dodanego na Prowokuje.pl.
  • Usunięcia swojego profilu wraz z wszystkimi danymi w dowolnym momencie, poprzez użycie opcji "Usuń konto" w opcjach profilu.
 9. Użytkownik nie ma prawa do:
  • Publikowania cudzych zdjęć.
  • Publikowania zdjęć z osobami poniżej 18 roku życia, pornograficznych, przedstawiających stosunki seksualne, zdjęć na których występują zwierzęta oraz pojawia się przemoc, zdjęć naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Administratorzy i/lub Moderatorzy nie będą akceptowali (zatwierdzali do publikacji) w/w zdjęć.
  • Łamania prawa polskiego na łamach Prowokuje.pl.
  • Żądania od Administratora lub/i Moderatora Prowokuje.pl, aby zmienił/usunął tekst krytyki (czyli komentarz), skierowanej pod adresem Twojego/obcego zdjęcia chyba że tekst ten narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
  • Żądania od Administratora lub/i Moderatora Prowokuje.pl, aby zmienił/usunął Twoje/obce zdjęcie dodane do bazy Prowokuje.pl.
  • Publikowania danych kontaktowych takich jak: Gadu-Gadu, Skype, e-mail, telefon w komentarzach, wykrzyknikach, w polu profilu "o sobie", na blogu, czacie itd. Do publikacji tych danych służy boks "Kontakt" i tylko w nim użytkownik może publikować dane kontaktowe.
  • Publikować treści zabronione przez prawo, wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.), obraźliwe, naruszające prawa serwisu (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.) lub innych osób (art. 23 i 43 Kodeksu cywilnego), albo narusząjące zasady współżycia społecznego.
  • Reklamowania stron internetowych, firm, produktów, usług, oferowania wysyłki filmów i zdjęć w zamian za doładowanie kont pre-paid lub w zamian za inne korzyści materialne, na łamach portalu Prowokuje.pl, tj. w publikowanych danych, komentarzach, wpisach do księgi gości, blogach, prywatnych wiadomościach, wykrzyknikach itp. [Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r (Dz.U. nr 144, poz. 1204) ]
  • Pisania komentarzy i publikowania zdjęć, które nawołują do szerzenia nienawiści, ksenofobii lub konfliktów między narodami i/lub innymi grupami społecznymi.
 10. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Prowokuje.pl z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie fotografii nadesłanej przez użytkownika, użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 11. Prowokuje.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  • stratę danych.
  • uszkodzenie danych
  • modyfikację danych przez osoby trzecie.
 12. Administrator ma pełne prawo do:
  • skasowania danych, bez ostrzeżenia i wyjaśnienia
  • wyłączenia serwera o każdej porze dnia, miesiąca, roku
  • modyfikacji danych
  • wykluczenia użytkownika z portalu Prowokuje.pl, poprzez skasowanie jego konta i danych (w przypadku posiadania konta VIP Administrator zobowiązuje się do zwrotu należności za wykupiony i niewykorzystany okres trwania tej usługi, wyjątek stanowi tutaj punkt 17 Regulaminu)
  • tymczasowego lub trwałego zablokowania dostępu do Prowokuje.pl użytkownikowi
  • całkowitego usunięcia fotografii lub wykluczenia jej z głównej galerii
 13. Moderator lub Administrator może usunąć zdjęcie / komentarz bez podawania przyczyny.
 14. Zgodnie z Regulaminem (punkt 12) Redakcja Prowokuje.pl może bez ostrzeżenia i wyjaśnienia całkowicie usunąć lub wymoderować fotografię użytkownika, a w szczególności taką która:
  • łamie Regulamin portalu
  • przedstawia elementy wulgarne, stosunki płciowe, stosunki ze zwierzętami, przedstawia osoby poniżej 18go roku życia itp.
  • nie spełnia podstawowych wymagań technicznych
  • jest neieciekawa i zwyczajna,
  • jest kiepskiej jakości,
  • jest oceniana przez użytkowników bardzo nisko,
  • posiada szpecące elementy (naniesione niechlujnie napisy, daty, adresy stron WWW, przesadne ozdobniki w formie ramek itp.)
  • w opisie posiada adres(y) WWW reklamujące inne serwisy internetowe.
  • której autor zostanie zablokowany.
 15. Zgodnie z Regulaminem (punkt 12) Redakcja Prowokuje.pl może bez ostrzeżenia i wyjaśnienia usunąć komentarz użytkownika, a w szczególności taki który:
  • łamie Regulamin portalu
  • nie jest w żaden sposób związany z fotografią
  • zawiera niedozwolone treści,
  • obraża innych lub jest wulgarny
 16. Redakcja nie ma obowiązku recenzowania dodanych zdjęć.
 17. Jeżeli użytkownik wykupił status Super Użytkownika i jego konto zostało zablokowane, skasowane przez Administratora lub skasowane samodzielnie przez użytkownika, opłata za usługe nie podlega zwrotowi. Nie podlega również zwrotowi opłata za aktywację (rejestrację) konta w portalu.
 18. Redakcja Prowokuje.pl może wyróżnić dowolne zdjęcie opublikowane w portalu, które uzna za godne zwrócenia uwagi. Wyróżnienia przyznawane są najciekawszym fotografiom w ocenie redakcji. O wyróżnieniu nie decyduje bezpośrednio ani ocena, ani komentarze do zdjęcia jednak Redakcja może brać je także pod uwagę. Wyróżnione fotografie pojawiać się będą losowo na stronie głównej portalu Prowokuje.pl oraz w specjalnej galerii. Wyróżnienie jest formą promocji wybranych fotografii oraz ich autorów mająca na celu zaciekawienie wybraną fotografią innych użytkowników portalu.
 19. Każda fotografia może byc oceniona tylko raz przez tego samego użytkownika. Użytkownik może przyznać, ale nie musi, ocenę fotografii. Ocena stanowi uzupełnienie komentarza, a o jej wysokości decyduje użytkownik oceniający kierując się własnymi kryteriami. Redakcja nie narzuca użytkownikom kryteriów przyznawania ocen. Ocena jest pewna formą opisu subiektywnych odczuć użytkownika na temat ocenianego zdjęcia.
 20. Redakcja portalu Prowokuje.pl zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji technicznych, handlowych i reklamowych na adresy e-mail użytkowników, chyba że użytkownik zaznaczył w ustawieniach profilu, że nie życzy sobie otrzymywania treści reklamowych, wtedy taka wiadomość nie będzie dostarczana.
 21. Portal Prowokuje.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili, informując o tym użytkowników portalu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści regulaminu.
 22. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w punkcie 21, użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między portalem Prowokuje.pl a użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia konta użytkownika.
 23. Konto Użytkownika nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania w portalu może zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
 24. Pozostałe usługi i opłaty:
  • Posiadanie własnego Konta i Profilu w portalu jak i przeglądanie zdjęć, głosowanie oraz komentowanie Profili innych Użytkowników jest bezpłatne.
  • W celu uniknięcia zakładania kont fikcyjnych w portalu pobierana jest symboliczna opłata za aktywację (rejestrację) konta poprzez płatności SMS Premium (DotPay.pl), chyba że Właściciel portalu podejmie decyzję o nie pobieraniu opłaty aktywacyjnej wówczas aktywacja konta (rejestracja) jest bezpłatna.
  • Użytkownik ma możliwość dobrowolnego skorzystania z rozszerzającej funkcjonalność portalu, płatnej usługi o nazwie Super Użytkownik (szczegóły usługi opisane są na podstronie "Abonament").
  • Wykupienie przez Użytkownika jakiejkolwiek z płatnych usług nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego Regulaminu.
  • Portal Prowokuje.pl nie ponosi odpowiedzialności za działanie operatorów telefonii komórkowej.
Copyright © 2019 prowokuje.pl
Prezentowane zdjęcia stanowią własność ich autorów.
Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez ich zgody jest zabronione.

Regulamin | Polityka prywatności | Promuj nas | Reklama